Google AdSense & AdMob Webinar Việt Nam

Chào mừng bạn tới Google AdSense & AdMob Webinar Việt Nam, kênh thông tin trực tuyến bằng tiếng Việt nhằm cung cấp các thông tin chuyên sâu cho nhà xuất bản/lập trình tại Việt Nam thông qua các buổi toạ đàm trực tuyến trên YouTube.

Được thực hiện bởi chính các chuyên gia đến từ Google, mỗi buổi webinar sẽ bao gồm rất nhiều các chủ đề khác nhau, đặc biệt về xu hướng, tips và tricks cũng như những thông tin mới nhất từ Google để giúp nhà phát triển tại Việt Nam ngày một thành công hơn

Bạn có thể tham gia webinar? Buổi toạ đàm này diễn ra công khai. Vui lòng đăng ký để đảm bảo bạn sẽ nhận được thư mời tham gia các buổi toạ đàm

Chi phí để tham gia buổi toạ đàm? Các buổi toạ đàm diễn ra miễn phí

Tôi tham gia buổi toạ đàm bằng cách nào? Bạn sẽ được nhận được thư mời đến địa chỉ email mà bạn đăng ký một tuần trước khi buổi toạ đàm bắt đầu. Nếu bạn đã có tài khoản Admob, đảm bảo bạn đã tick vào mục nhận email thông báo từ chúng tôi 

cover

Vui lòng đăng ký tham gia toạ đàm thông qua đường dẫn phía trên

Xem các buổi toạ đàm trước đây

Bạn bỏ lỡ chủ đề mà chúng tôi đã thảo luận trước đây? Đừng lo lắng, bạn có thể xem lại các buổi toạ đàm trước trong list phía dưới

Placeholder
Placeholder