Đăng ký

Already registered? Manage your registration & details.

1
Email

Phần bắt buộc được gắn dấu sao

Số lượng lớp học có thể đăng ký tham gia tối thiểu: 1

 • B6-how-to-build-a-memorable-brand
  • XÂY DỰNG MỘT THƯƠNG HIỆU DỄ NHỚ - Biết lợi ích của việc xây dựng thương hiệu - Phân biệt thương hiệu và bộ nhận diện thương hiệu bằng thị giác - Phân biệt được logo đẹp và logo tốt - hiểu rõ 6 yếu tố cơ bản tạo lên được 1 logo tốt và giải pháp tạo ra logo chi phí thấp khi doanh nghiệp còn nhỏ
   04-05-2019 17:30 - 19:00 1 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, Dalat
 • B8-digital-marketing-plan-part-1
  • LÀM CHỦ CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN Hiểu được những lợi ích do Truyền thông Kỹ thuật số mang lại cho doanh nghiệp - Hiểu về các kênh Truyền thông kỹ thuật số - Biết cách phân tích và đánh giá để chọn lựa chính xác kênh truyền thông Kỹ thuật số cho phù hợp với ngân sách và nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp
   04-05-2019 9:00 - 10:30 1 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, Dalat
 • B9-digital-marketing-plan-part-2
  • XẤY DỰNG MỘT KẾ HOẠCH TIẾP THỊ KỸ THUẬT SỐ Xây dựng được một kế hoạch Truyền thông Kỹ thuật số cho doanh nghiệp chỉ bằng 6 bước cơ bản - Biết cách thiết lập mục tiêu SMART để đo lường hiệu quả sau khi đầu tư Truyền thông Kỹ thuật số
   04-05-2019 10:45 - 12:15 1 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, Dalat
 • I1-how-create-a-quality-website
  • XÂY DỰNG MỘT WEBSITE CHẤT LƯỢNG - Tạo được một website - Phân biệt các loại giao diện hiển thị của website - Đặc điểm tạo lên lợi thế của thiết bị di động - Xác định 5 yếu tố cơ bản để xây dựng lên một website đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và phục vụ tốt cho người sử dụng.
   04-05-2019 13:30 - 15:00 1 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, Dalat
 • I2-how-to-make-your-business-visible-on-Google
  • TẠO HIỂN THỊ DOANH NGHIỆP TRÊN GOOGLE - Phương pháp đưa doanh nghiệp của bạn lên google tìm kiếm - Thấu hiểu giá trị của GMB mang tới cho doanh nghiệp - Hướng dẫn chi tiết đăng ký trải nghiệm tài khoản GMB - Mẹo để được Google xác nhận địa chỉ
   04-05-2019 15:30 - 17:00 1 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, Dalat
 • A3-tips-to-measure-online-success
  • MẸO ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ THÀNH CÔNG CỦA TRỰC TUYẾN - Nắm được danh sách công cụ đo lường - Biết cách cài, áp dụng công cụ đo vào hệ thống - Biết cách xem, đọc dữ liệu từ các công cụ đo lường.
   05-05-2019 9:00 - 10:30 1 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, Dalat
 • A4-how-to-collect-and-interpret-data-real-time-for-growth
  • SỬ DỤNG DỮ LIỆU ĐỂ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG - Mục tiêu khi làm online là quan trọng - Nắm rõ khái niệm REAN - Hiểu dữ liệu do các công cụ thu thập - Biết cách ra quyết định dựa trên dữ liệu đã hiểu
   05-05-2019 10:45 - 12:15 1 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, Dalat
 • S2-presentation-for-work
  • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG GOOGLE TRANG TRÌNH BÀY - Biết lợi ích của Google Slides mang lại cho doanh nghiệp - Biết cách tạo một bản trình bày - Biết cách tạo sự tự tin và cách thuyết trình trước đám đông.
   05-05-2019 13:30 - 15:00 1 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, Dalat
Số lượng đăng ký không chính xác. Số lượng lớp học có thể đăng ký tham gia tối thiểu: 1
Lựa chọn có cùng ngày và giờ bắt đầu. Vui lòng cập nhật lựa chọn của Anh/Chị trước khi tiếp tục.
2 Thông tin chi tiết
3 Xác nhận.