New Generation of Founders

Kreativita sa dá naučiť aj online!

 

A práve preto spúšťame workshopy New Generation of Founders v trochu vzdialenom, ale napriek tomu funkčnom prostredí. 

* * *

Veľmi pozorne sledujeme situáciu okolo COVID-19 na Slovensku. Pretože zdravie a bezpečnosť účastníkov našich workshopov sú pre nás veľmi dôležité, a vzhľadom aj na opatrenia vlády Slovenskej republiky, sme sa rozhodli workshopy presunúť do online prostredia.

Prosím, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať na email info@ngof.sk, ak by ste mali v súvislosti s workshopom akékoľvek otázky.


 

Zúčastnite sa bezplatných workshopov New Generation of Founders a rozvíjajte svoje podnikateľské nápady!


Design Thinking je jednou z metód, ktorú používa Google na vývoj inovatívnych produktov a nápadov, a môže byť začiatkom vášho start-upu.


 

Design Thinking

Design Thinking je metóda zameraná na užívateľa. Začína pochopením jeho potrieb, pokračuje skúmaním inovatívnych riešení a končí testovaním rýchlych prototypov.

Workshops

V rámci programu New Generation of Founders stretnete nových ľudí s rôznymi skúsenosťami a záujmami. Prejdete všetkými krokmi dizajnu s malým teoretickým základom a množstvom praktických cvičení.

 

 

Prototype

Máte už podnikateľský nápad alebo problém, ktorý chcete vyriešiť? Skvelé! Na našom workshope pochopíte, čo za týmto problémom stojí, ako sa vcítiť do kože užívateľa, a ako testovať a vylepšovať produkt.


 

Na workshope sa naučíte základy metódy Design Thinking

empatie

Ako sa vcítiť do kože užívateľa 

balon

Ako myslieť kreatívne

creion

Ako vytvoriť prototyp


 

Organizátor

Grow with Google