Kaip mokykloms prisijungti prie jiems paskirtos Google for Education paskyros?

Savivaldybės koordinuoja Google for Education paskyrų suteikimą to pageidaujančioms mokykloms. Visos savivaldybės mokyklų vadovams išplatino laišką su pasiūlymu naudotis Google for Education.

Jei paskyra yra reikalinga, mokyklos vadovas ar asmenys atsakingi už nuotolinio ugdymo procesą informuoja savo savivaldybes atsakydami į gautą laišką.
 Mokyklai yra sukuriama paskyra bei tiesiogiai perduodami prisijungimo duomenys.

Mokyklos IT administratorius sukuria vartotojus ir perduoda mokytojams. Daugiau pagalbos IT administratoriai gali rasti šiose instrukcijose arba peržiūrėję šį vaizdo įrašą. 

Alt text