Đăng ký

1
Email

Phần bắt buộc được gắn dấu sao

Số lượng lớp học có thể đăng ký tham gia tối thiểu: 1

 • Lịch học lớp Xây dựng một thương hiệu dễ nhớ
  • Xây dựng một thương hiệu dễ nhớ (Cơ bản)
   27-09-2018 18:30 - 19:45 Lầu 4, TTTM V+, Y-Nest Co-working space, số 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hà Nội
  • Xây dựng một thương hiệu dễ nhớ (Cơ bản)
   29-09-2018 9:00 - 10:15 Lầu 4, TTTM V+, Y-Nest Co-working space, số 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hà Nội
 • Lịch học lớp Chiến lược truyền thông trực tuyến
  • Chiến lược truyền thông trực tuyến (Cơ bản)
   27-09-2018 20:00 - 21:15 Lầu 4, TTTM V+, YNest Co-working space, số 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hà Nội
  • Chiến lược truyền thông trực tuyến (Cơ bản)
   28-09-2018 18:30 - 19:45 Lầu 4, TTTM V+, YNest Co-working space, số 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hà Nội
 • Lịch học lớp Tạo một website đơn giản
  • Tạo một website đơn giản (Cơ bản)
   28-09-2018 20:00 - 21:15 Lầu 4, TTTM V+, YNest Co-working space, số 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hà Nội
  • Tạo một website đơn giản (Cơ bản)
   29-09-2018 13:30 - 14:45 Lầu 4, TTTM V+, YNest Co-working space, số 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hà Nội
 • Lịch học lớp Tăng hiển thị doanh nghiệp trên Google
  • Tăng hiển thị doanh nghiệp trên Google (Nâng cao)
   29-09-2018 10:45 - 12:00 Lầu 4, TTTM V+, Y-Nest Co-working space, số 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hà Nội
  • Tăng hiển thị doanh nghiệp trên Google (Nâng cao)
   30-09-2018 9:00 - 10:15 Lầu 4, TTTM V+, Y-Nest Co-working space, số 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hà Nội
 • Lịch học lớp Tăng hiển diện doanh nghiêp trên tìm kiếm (Search)
  • Tăng hiển diện doanh nghiêp trên tìm kiếm Google Search (Nâng cao)
   29-09-2018 15:15 - 16:30 Lầu 4, TTTM V+, YNest Co-working space, số 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hà Nội
  • Tăng hiển diện doanh nghiêp trên tìm kiếm Google Search (Nâng cao)
   30-09-2018 10:45 - 12:00 Lầu 4, TTTM V, YNest Co-working space, số 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hà Nội
 • Lịch học lớp Hiểu về doanh nghiêp từ các dữ liệu
  • Hiểu về doanh nghiêp từ các dữ liệu (Nâng cao)
   29-09-2018 17:00 - 18:15 Lầu 4, TTTM V+, YNest Co-working space, số 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hà Nội
  • Hiểu về doanh nghiêp từ các dữ liệu (Nâng cao)
   30-09-2018 13:30 - 14:45 Lầu 4, TTTM V+, YNest Co-working space, số 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hà Nội
 • Lịch học lớp WomenWill: Phụ nữ trong Thời đại Cách mạng công nghệ 4.0 - Thách thức và cơ hội
  • WomenWill: Phụ nữ trong Thời đại Cách mạng công nghệ 4.0 - Thách thức và cơ hội
   30-09-2018 15:15 - 16:30 Lầu 4, TTTM V+, YNest Co-working space, số 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hà Nội
 • Lịch học lớp WomenWill: Phụ nữ và kỹ năng lãnh đạo
  • WomenWill: Phụ nữ và kỹ năng lãnh đạo
   30-09-2018 17:00 - 18:15 Lầu 4, TTTM V+, YNest Co-working space, số 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hà Nội
Số lượng đăng ký không chính xác. Số lượng lớp học có thể đăng ký tham gia tối thiểu: 1
Lựa chọn có cùng ngày và giờ bắt đầu. Vui lòng cập nhật lựa chọn của Anh/Chị trước khi tiếp tục.
2 Thông tin chi tiết
3 Xác nhận.