BlockUp Building

 

 

Tầng 4, tòa nhà BlockUp, 81 Nguyễn Hiền, phường , quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Venue