Jak zostać
Projektantem Innowacji?

Warsztaty Projektanci Innowacji PFR bazują na metodzie CSI Lab, która jest wersją design thinking stosowaną w Google przy tworzeniu innowacyjnych produktów.

Na warsztacie, poza zdobyciem nowych umiejętności kreatywnych, masz szansę poznać ludzi o różnorodnych kompetencjach (biznesowych, technicznych, naukowych i humanistycznych), którzy w najbliższej przyszłości będą mogli pomóc Ci wdrożyć wypracowane pomysły.

nn

 

dśw wp

Podczas warsztatu nauczysz się budować trzy podstawowe kompetencje.

 

nn

Zrozumienie użytkownika (Empatia)

Empatia jest intencjonalnym wysiłkiem, mającym na celu zrozumienie ludzkich aspiracji dotyczących sposobu życia, pracy i zabawy. Dzięki empatii można znaleźć inspirację w prawdziwych ludzkich potrzebach i motywacjach, aby stworzyć wartościowe produkty i rozwiązania spełniające te potrzeby. Jednym z najważniejszych aspektów treningu jest koncentracja na użytkownikach. Każde ćwiczenie rozpoczyna się od dyskusji na temat osób, które będą korzystać z produktu lub usługi.

 

nn

Myślenie 10x (Myślenie bez granic)

Generowanie pomysłów to kolejny ważny krok w procesie innowacji. Celem burzy mózgów jest ilość, a nie jakość. Większość generowanych pomysłów i tak nie jest przydatna, ważne jednak, aby nie ograniczać się podczas tego procesu i spojrzeć na problem z różnych perspektyw. Podejmij wyzwanie i wspólnie stwórzcie pomysły nie tylko o 10% lepsze, lecz także 10 razy lepsze niż status quo! Myślenie o problemie pod kątem tego, jak możesz być 10 razy bardziej efektywny, skieruje Cię ku radykalnie nowym rozwiązaniom.

 

nn

Eksperymentowanie (Tworzenie prototypów)

Eksperymentowanie to proces prowadzący do zbudowania ostatecznego rozwiązania stawianego problemu. Przetestuj pomysły na jak najwcześniejszym etapie i zdobądź wiarygodne informacje o tym, czy warto je rozwijać, porzucić, czy zmodyfikować. Zminimalizuj ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia, tworząc proste prototypy i pokazując je wąskiej grupie użytkowników. Zbierz bezcenny feedback i zbuduj ostateczne rozwiązania realnych problemów użytkowników, mające szansę odnieść komercyjny sukces.

dśw wz

Podczas warsztatów masz szansę pogłębić 2 wybrane fazy całego procesu, które są kluczowe w procesie tworzenia innowacji.

nn

Warsztat empatii

Fundamentem i punktem wyjścia całego procesu design thinking jest empatia. To ona pozwala tworzyć produkty i usługi, które odbiorcy kochają i które są przez nich pożądane.

Warsztat pomaga w stworzeniu konkretnego planu, który pozwoli z sukcesem przeprowadzić pierwsze kroki potrzebne do startu bądź udoskonalenia własnego biznesu. 

Zobaczysz wartość empatii w procesie tworzenia produktów trafiających w potrzeby klienta, a następnie poznasz i przećwiczysz narzędzia umożliwiające skuteczne przeprowadzenie tego etapu w praktyce.

nn

Warsztat prototypowania

Dzięki warsztatowi masz możliwość sprawdzić, czy produkt lub usługa nad którą pracujesz ma duże szanse powodzenia na rynku czy może wymaga istotnych zmian lub całkowitego porzucenia i zainwestowania w coś innego. 

Poznasz metody i techniki, które zwiększą prawdopodobieństwo osiągnięcia przez Ciebie sukcesu na rynku i nauczysz się jak ten sukces definiować, m.in.

  • nauczysz się, jak tworzyć i weryfikować hipotezy dotyczące reakcji rynku
  • zobaczysz, jak tworzyć prototypy rozwiązań i uczyć się z eksperymentów
  • dowiesz się, jak liczbowo określić prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu na rynku ze swoim pomysłem. 

Z warsztatu wyjdziesz z gotowym indywidualnym plan działania, który pomoże Ci sprawdzić czy pomysł nad którym pracujesz ma duże szanse powodzenia na rynku.

 


 

Organizator

cccc

partner strategiczny

xxxx