Các lớp học tại Đà Nẵng 


 

LOP_HOC_digital40_danang_1
LOP_HOC_digital40_danang_3
LOP_HOC_digital40_danang_2
LOP_HOC_digital40_danang_4

Những câu chuyện tràn đầy hy vọng từ các khóa đào tạo của Google Vietnam Digital 4.0


 

Câu chuyện của Vietnam Digital 4.0

và Nhà trà Hòa Nhập