Program Hrdinovia internetu poskytuje pedagógom nástroje a metódy potrebné pri učení základov digitálnej bezpečnosti a občianstva. Pre učiteľov základných škôl sme pripravili školenia, na ktorých sa naučia, ako na hodinách pracovať s pripraveným učebným plánom a dobrodružnou hrou Interland, vďaka ktorej je učenie sa digitálnej bezpečnosti a občianstva zábavnou skúsenosťou.

 

Témy Hrdinov internetu 

Zásady internetové bezpečnosti sme rozdelili do 5 základných tém:

 

1. a 2. lekcia
Osnova

 

Školenia sú určené pre všetkých učiteľov základných škôl, ktorí by sa téme venovali na svojich hodinách. No sú vítaní aj učitelia stredných škôl, ktorí si cvičenie prispôsobia vekovej kategórii svojich študentov.

Nie sú potrebné odborné znalosti v oblasti internetovej bezpečnosti.

Učebný plán môže byť implementovaný aj na iných predmetoch, nielen na hodine informatiky; napr. na hodine etickej výchovy, či anglického jazyka. Pokrýva približne 2-3 mesiace vyučovacích hodín (pokiaľ rátame s jednou hodinou týždenne).

Učebný plán obsahuje rôzne aktivity, niektoré z nich vyžadujú prácu na počítači, iné nie. Veľa z aktivít sú smerované na prácu v kolektíve.

Učitelia, ktorí si prejdú našim školením, získajú vytlačený učebný plán a ďalšie podklady v elektronickej podobe, ktoré môžu využiť na hodinách.

Školenie sa skladá z dvoch častí, ktoré je potrebné absolvovať spoločne. Ide o úvodné školenie (3 hodiny), zamerané na prácu s učebným plánom a nadväzujúce školenie (2 hodiny) so zámerom vyhodnotenia práce v praxi. Spolu je to 5 hodín školenia, na konci ktorého získate potvrdenie o absolvovaní. 

Nižšie sa môžete prihlásiť na naše školenia a pridať sa k našej komunite Hrdinov internetu!

 

Najbližšie termíny online školení

Všetky termíny školení a takisto ďalšie informácie nájdete na oficiálnom webe programu: www.hrdinoviainternetu.org

 Ak by ste chceli pripraviť školenie na mieru a viete dať dokopy minimálne 15 učiteľov (pokojne aj z rôznych škôl), napíšte nám prosím na: hrdinoviainternetu@teachforslovakia.sk

 

Nástroje a zdroje, ktoré sme pre vás pripravili:

kurikulum

 

UKÁŽKA UČEBNÉHO PLÁNU

Tu si môžete prezrieť prvú lekciu z pripraveného učebného plánu, ktorý obsahuje cvičenia, ktoré premieňajú teóriu na prax. Ako využiť tento plán v praxi sa dozviete na našich školeniach.

Účastníci nášho školenia od nás dostanú celý učebný plán v elektronickej aj v tlačenej podobe, potvrdenie o účasti a ďalšie podklady.

POZRIEŤ SI UKÁŽKU UČEBNÉHO PLÁNU⇒ 

internaut - Hrdinovia internetu

ONLINE HRA INTERLAND

Hra Interland je samostatná aktivita, ktorá nevyžaduje žiadne prihlasovanie či sťahovanie. Hru môžu pedagógovia využiť na hodine či zadať jej hranie na domácu úlohu, ktorú ľahko skontrolujú preukázaním sa diplomu, ktorý môžu získať na konci každej časti hry.  

HRAŤ SA ⇒ 

internaut - Hrdinovia internetu

„Dištančná výučba celej spoločnosti ukázala, že problematika bezpečnosti na internete nám nemôže byť ľahostajná a promptne sa musíme prispôsobiť aj my na školách. V rámci školení programu Hrdinovia internetu sme získali množstvo nových informácií, ako aj podkladových materiálov nie len na tému IT bezpečnosti. Z pohľadu učiteľa tiež oceňujem nový prístup k tomu, ako tieto informácie šíriť medzi mladými pre nich prijateľnou formou. Hrdinami internetu môžeme byť vďaka týmto školeniam všetci, stačí k tomu tak málo,“ dopĺňa Mgr. Etell Bučeková, učiteľka informatiky na ZŠ Zlatá v Rožňave, ktorú vidíte aj na fotografii.

NAŠI ŠKOLITELIA

Ak sa o nich chcete dozvedieť viac alebo ich kontaktovať, kliknutím na ich fotku sa dostanete na ich Linkedin profil.


 

andrea

Andrea Cox

Andrea ako vyštudovaná pedagogička verí, že internet je najdemokratickejší spôsob šírenia informácií a vedomostí. Od roku 2017 vedie občianske združenie digiQ, pričom sa zameriava na podporu myšlienok digitálneho občianstva založeného na aktívnom a bezpečnom používaní digitálnych technológií pre spoločné dobro. Na to, aby sme objavili prínos a pozitíva internetu, musíme ovládať pravidlá jeho bezpečného používania počnúc najmladšou generáciou.

alex

Alexandra Foglszinger Janiak

Alex je nadšenkyňa projektového riadenia a všetkého, čo s ním súvisí. A keďže 60 percent úspechu projektu je v mäkkých zručnostiach, s radosťou a entuziazmom jej vlastným ho rada pravidelne sprostredkuváva na školeniach týkajúcich sa rôznych oblastí projektového cyklu, s dôrazom na diverzitu, a podporu žien.

jan

Ján Laurenčík

Ján pôsobí v oblasti online marketingu 14 rokov. Pracuje ako Senior konzultant v Basta digital. Posledné 2 roky sa špeciálne venuje lokálnemu marketingu. Vyučuje ako externý lektor na 2 univerzitách. Baví ho vzdelávanie ľudí rôzneho veku a životnej situácie, od detí na základnej škole po učiteľky a učiteľov rôzneho veku. Keďže tiež vidí potrebu prehĺbovania digitálnej bezpečnosti našich žiakov, rozhodol sa zapojiť do programu Hrdinovia internetu. Ján je otcom piatich detí a  záleží mu na tom, aby deti žili v online svete v bezpečí.

lenka

Lenka Hlinková

Lenka je autorkou motivačno-náučnej knihy Ženský algoritmus, ktorou motivuje ženy na ceste k technológiám. Založila rovnomenné občianske združenie s rovnakou misiou. Má 14-ročné pracovné skúsenosti v oblasti IT a naďalej aktívne participuje na projektoch zameraných na vývoj softvéru. Tretí rok pôsobí ako Google Certified Trainer pre digitálnu bezpečnosť. Vzdelávaním a prepajaním súkromného, verejného sektora a školstva sa snaží zlepšiť úroveň digitálnych zručností a uplatnenie na trhu práce najmä obyvateľov Východného Slovenska.

matúš

Matúš Koprda

Matúš vyštudoval psychológiu a je účastníkom programu Teach for Slovakia. Aktuálne pôsobí na ZŠ v Rožňave, kde pôsobí ako školský digitálny koordinátor a učiteľ anglického jazyka na druhom stupni. Popri práci v školstve zistil, že mu záleží na to, aby sa deti v prostredí internetu naučili pohybovať bezpečnejšie a preto sa rozhodol zapojiť do osvety programu Hrdinov Internetu.

 

 

michal

Michal Rybár

Michal vyštudoval matematiku a informatiku a má PhD. z kryptografie. Informačná a kybernetická bezpečnosť bola jeho prácou, ale aj hobby. Následne pracoval 3 roky ako učiteľ na základnej škole so zameraním na informatiku, kde si odskúšal, aké to je žiakom vysvetliť základné pravidlá bezpečného správania sa na internete. Keďže ho táto téma stále mimoriadne baví, rozhodol sa zapojiť do programu Hrdinovia internetu ako lektor, aby mohol pomôcť iným učiteľom šíriť osvetu ďalej.

soňa

Soňa Petruželová

Soňa má vyštudovanú estetiku a literatúru. Učila chvíľu na Karlovej univerzite v Prahe. Potom ju zlákal svet online marketingu, v ktorom sa pohybuje 15 rokov. Profesnú základňu jej tvorila H1.cz, v ktorej viedla performance tím. Už 6 rokov je Google certifikovaná trénerka a okrem online marketingu sa venuje téme bezpečnosti na internete pre deti, učiteľov a rodičov. Doma má dve malé deti, ktoré jej dávajú v tomto smere výbornú prax.

natalia

Natalia Babicová

Natália vyštudovala pedagogiku a žurnalistiku. Už počas vysokej školy a práce v médiách si uvedomovala, aké je dôležité vedieť rozlišovať pravdivé informácie od hoaxov a poloprávd. Pred 4 rokmi začala ako dobrovoľníčka pracovať v organizácii digiQ - digitálna inteligencia, najprv ako koordinátorka mládežníckych lídrov. Neskôr sa ako lektorka začala venovať témam súvisiacim s nenávistnými prejavmi, hoaxmi a dezinformáciami, kyberšikanovaním či ochranou osobných údajov.

experti

Tento program sme vytvorili v spolupráci s expertmi na internetovú bezpečnosť, aby sme zaistili, že každá časť programu je zameraná na potreby rodín a pedagógov.  

ikeep
teach
fosi
net